Adaptive Defence Patch Management pr. enhet pr. år

Logg inn for å se priser

Få kontroll over programvare-oppdateringer med automatiske oppdateringer

*PS! Krever Panda Adaptive Defence 360

Beskrivelse

Etter første året, vi avtalen fornyes automatisk med mindre det blir sendt inn en skriftlig oppsigelse til support@keepsmiling.no.

En amerikansk studie1 viser at:

57 % av alle dataangrep ville blitt forhindret hvis programvare var oppdatert.

34 % av disse tilfellene visste offeret om manglende patching før angrepet.

86 % av hendelsene skyldes manglende patching av tredjeparts programvare.

Reduser risikoen for å bli et offer ved å få kontroll over programvare-oppdateringer. Patch Management håndterer automatisk sårbarheter i operativsystem og tredjeparts programvare.

Patch Management

FORDELER

  1. Revidere, overvåke og prioritere oppdateringer av operativsystem og tredjeparts programvare. Få sentralisert, oppdatert, og aggregert innsyn i organisasjonens sikkerhetsstatus.
  2. Forhindre angrep – håndter patcher og oppdateringer med brukervennlig, sanntids administrasjonsverktøy.
  3. Begrens et pågående angrep og reduser muligheten for utnyttelse av programvare-sårbarheter med umiddelbare oppdateringer. Berørte datamaskiner kan isoleres fra resten av nettverket og hindre angrepet i å spre seg.

HVORFOR PATCH MANAGEMENT?

Reduser driftskostnadene:

Få enklere administrasjon, siden det ikke krever distribusjon av nye endepunktsagenter eller oppdatering av eksisterende agenter.

Spar tid ettersom oppdateringer iverksettes eksternt fra den skybaserte konsollen.

Få fullstendig innsyn i alle sårbarheter, ventende oppdateringer og EOL-applikasjoner (End of Life) umiddelbart etter aktivering.

Bidrar til gode sikkerhetsrutiner:

Overhold ansvarlighet innen datasikkerhet, og påse at din organisasjon iverksetter tiltak for å sikre forsvarlig beskyttelse av sensitive data.

Gå til toppen