Alle nettsider laget i WordPress trenger å holdes oppdatert, på lik linje som Windows på en PC.

Du får:

  • Ukentlig database og filbackup til våre sikre servere.
  • Ukentlig oppdatering av wordpress og utvidelser.
  • Redusert timespris på support og hjelp med WordPress.