IT-avdeling

IT-avdeling2021-08-20T14:03:02+02:00

En bedrifts mål

 • At de ansatte har høyest mulig produktivitet
 • Hindre nulldagstrusler og målrettende angrep
 • Unngå sårbare enheter i nettverket
 • At enheter alltid fungerer
 • Fjerne uproduktiv nedetid
 • Uforstyrrende vedlikehold

Gjennom vår sentraliserte sky-baserte løsning, overvåker og administrerer vi virksomheter uansett lokasjon

Sett bort IT-driften av virksomheten din og reduser kostnader ved å minimere “brannslukking” fra IT-personell

Avansert cyber-sikkerhet for å hindre skadelig programvare,
med prevensjons, etterretnings- og handlingssverktøy

Overvåker, samler og kategoriserer 100% av aktive prosesser på alle organisasjonens enheter

Book møte

Sikkerhetsmodellen som innehar alle svar

Kontinuerlig monitorering av alle applikasjoner

Big Data og Machine Learning teknikker

Dyptgående adferdsanalyse fra spesialister

Rapportering og etterretning

Stanser kjent og ukjent skadevare

Avansert malware beskyttelse

Dynamic Exploit deteksjon

Adferdsbasert deteksjon

Book møte med en IT-spesialist

Fyll ut skjemaet  Hva gjør egentlig IT-avdelingen,
  i motsetning til hva alle tror de gjør?

  Med nivået av teknologisk integrering i nesten alle aspekter av liv og virksomhet, er det praktisk viktig for selskaper, store eller små, å ha en informasjonsteknologi eller IT-avdeling for å håndtere alle teknologiske situasjoner som oppstår.

  De fleste av oss vet sannsynligvis ikke så mye om IT-avdelingen utover det faktum, at det er de som noen ganger kommer innom for å installere ny programvare, eller fikse datamaskinrelaterte problemer.

  Og selv om dette også er blant ITs generelle ansvar, er det bare toppen av isfjellet. Sannheten er at IT-avdelingen gjør mye av arbeidet sitt bak kulissene, og kan være mye mer integrert i bedriftens suksess enn du er klar over.

  En av de største drivhjulene for en vellykket virksomhet er effektivitet, og muligheten til å automatisere rutineoppgaver på en flott måte å øke den generelle effektiviteten. I det store og hele er IT-avdelingen ansvarlig for å tilby infrastrukturen for denne automatiseringen.

  På et enda mer grunnleggende nivå, ved å implementere styringen for bruk av nettverk og operativsystemer, gjør IT-avdelingen det mulig for selskapets ansatte å kommunisere, samarbeide og automatisere rutineoppgaver, og generelt gi teamene funksjonaliteten de trenger for å utføre sine oppgaver.

  Det er viktig å merke seg at selv om IT-avdelingen implementerer og letter informasjonsflyten, lager de ikke policyen som definerer hvilken informasjon som er riktig eller tilgjengelig for andre.

  Overvåking av IT systemer

  Og her er noen av de tingene IT-avdelingen gjør i tillegg til å starte datamaskinen på nytt:

  De tre store IT-funksjonene er Styring, Infrastruktur og funksjonalitet.

  • Styring refererer til implementering av operative parametere for arbeidsenheter og enkeltpersoners bruk av IT-systemer, arkitektur og nettverk. I lekmannsbetingelser vedtar de gjerne regler for hvordan du og teamet ditt kan bruke selskapets teknologi og hva du kan bruke det til. Dette er en del av den konvensjonelle IT-sikkerheten så vel som den datasikkerheten som IT-avdelingen også er ansvarlig for.
  • Infrastruktur refererer til maskinvarekomponentene, nettverket, kretsløpet og alt annet utstyr som er nødvendig for å få et IT-system til å fungere i henhold til de etablerte behovene og systemstørrelsen til selskapet.
  • Funksjonalitet er kanskje den mest synlige oppgaven som utføres av IT-avdelingen, og derfor er de ofte assosiert i mange IT-brukers sinn. Det refererer til å opprette og vedlikeholde operative applikasjoner; utvikle, sikre og lagre elektroniske data som tilhører organisasjonen; og bistå i bruk av programvare og datastyring til alle funksjonelle områder i organisasjonen.

  Sikkerhet og funksjonalitet

  Ansvar for IT-nettverk

  IT-avdelingen fører tilsyn med installasjon og vedlikehold av datanettverkssystemer i et selskap. Dette kan kreve en enkelt IT-ansatt, eller for større organisasjoner, et team av mennesker som jobber for å sikre at nettverket fungerer jevnt.

  IT-avdelingen må evaluere og installere riktig maskinvare og programvare som er nødvendig for å sikre at nettverket fungerer som det skal. Siden dette innebærer å jobbe innenfor et budsjett som er tildelt avdelingen for nettverksenheter og programvare, må IT-avdelingen sørge for at utstyret det investerer i, vil tilfredsstille selskapets behov optimalt, uten å gå over budsjettet.

  Nettverk kan være enkle eller ekstremt kompliserte, avhengig av størrelse og sammensetning. I tillegg til å holde seg oppdatert på trender innen forretningsteknologi, kan det kreves høyskole i et datafelt for IT-ansatte som skal håndtere problemene som oppstår, ved å opprettholde et slikt nettverk på en tilstrekkelig måte.

  Nettverksberedskap

  Skulle et nettverk gå ned, kan konsekvensene være kostbare – ikke bare for selskapet og dets virksomhet, men også utenforstående som kunder som krever produkter eller tjenester fra selskapet. De utenforstående kan bli berørt og miste troen på selskapets evne til å gi de  det de trenger. IT-avdelingen må fremlegge en kriseplan som kan implementeres dersom systemet skulle gå ned. Det må være designet for å sette nettverket raskt opp igjen, eller la det skifte over til et alternativt system til nødvendige reparasjoner er fullført.

  Gjennom vedlikehold og planlegging av et nettverkssystem må IT-avdelingen knytte profesjonelle forhold til eksterne leverandører og bransjeeksperter. Det hjelper avdelingens ansatte til å utføre sine oppgaver mer effektivt, så vel som å holde seg oppdatert på den nyeste teknologien som kan være fordelaktig for selskapet de jobber for.

  Programutvikling

  Ganske ofte ser bedrifter hovedrollen til IT-avdelingen som å lage applikasjoner som tjener dens kjernevirksomhet. De riktige applikasjonene gjør at en bedrift kan være nyskapende, mer produktiv, effektiv og å bevege seg foran sine konkurrenter. På mange måter gjør dette IT-avdelingen avgjørende for å drive en virksomhet fremover.

  Arbeidet som er nødvendig for å lage applikasjonene som kan skille en virksomhet fra de andre, krever en IT-avdeling med programmerere, analytikere, grensesnittdesignere, databaseadministratorer, testere og andre fagpersoner.

  Kommunikasjon

  De fleste er klar over at IT-avdelingen er ansvarlig for suksessen med datamaskindrift og annen informasjonsteknologi i en virksomhet. Men siden mange nye former for elektronisk kommunikasjon har blitt stiftet i det moderne kontoret, har IT-avdelingene fått en større rolle i den tekniske siden av selskapets kommunikasjon. Det inkluderer telefonsamtaler fra punkt til punkt, konferansesamtaler og video- og webkonferanser, samt mindre direkte former for elektronisk kommunikasjon som nettverksstasjoner, e-postsystemer og sikre servere.

  IT-avdelingen må forstå fullstendig hvordan disse systemene fungerer og samhandler med hverandre, og er ansvarlig for at disse systemene forblir i drift til enhver tid.

  WordPress-løsninger

  Selskapets hjemmeside

  IT-avdelingen er i det minste delvis ansvarlig for å opprette og vedlikeholde selskapets nettsted. Selv om innholdet og utformingen av nettstedet kan håndteres av en annen avdeling – ofte markedsføring – legger IT typisk til rette for CMS systemet eller koden, og jobber med andre avdelinger eller selskaper for å teste nettstedet for brukbarhet.

  Teknisk støtte

  IT-avdelingen tilbyr denne tjenesten for alle brukerne som trenger tilgang til selskapets datasystemer. Dette kan innebære installasjon av ny programvare eller maskinvare, reparasjon av maskinvare som har fått en feil, opplæring av de ansatte i bruk av ny programvare og feilsøking av problemer med systemet eller med den enkeltes datamaskin.

  Konklusjon

  Det er tydelig at ikke alt som IT-avdelingen gjør er synlig – vi skaper og vedlikeholder mange systemer som blir usett eller blir tatt for gitt av de ansatte, vi lager beredskapsplaner for å beskytte virksomheten mot uforutsette problemer, og jobber kontinuerlig med å forbedre hele selskapets evne til å fungere raskt og effektivt.

  Go to Top